Γονίδιο COL1A1 – Ατελής οστεογένεσις τύπου Ι, σύνδρομο Ehlers-Danlos, κλασικού τύπου (Osteogenesis imperfecta, type I; Ehlers-Danlos syndrome, classic)

OMIM 120150