Γονίδιο CHRNB1 – Συγγενές μυασθενικό σύνδρομο 2Α (Myasthenic syndrome, congenital, 2A, slow-channel)

OMIM 100710