Γονίδιο CHRNA1 – Σύνδρομο πολλαπλού πτερυγίου (Multiple pterygium syndrome, lethal type)

OMIM 100690