Γονίδιο CERKL – Μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια 26 (Retinitis pigmentosa 26)

OMIM 608381