Γονίδιο CEP290 – Σύνδρομο Joubert 5 (Joubert syndrome 5)

OMIM 610142