Γονίδιο CAV3 – Μυϊκή δυστροφία limb-girdle, τύπου IC, σύνδρομο Long QT 9, οικογενής υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (Muscular dystrophy, limb-girdle, type IC; Long QT syndrome 9; Cardiomyopathy, familial hypertrophic)

OMIM 601253