Γονίδιο CAPN3 – Μυϊκή δυστροφία limb-girdle, τύπου 2A (Muscular dystrophy, limb-girdle, type 2A)