Γονίδιο CACNA1C – Σύνδρομο Brugada 3 (Brugada syndrome 3 ; Timothy syndrome-Long QT)