Γονίδιο BAG3 – Διατατική καρδιομυοπάθεια, 1ΗΗ (Cardiomyopathy, dilated, 1HH)

OMIM 603883