Γονίδιο ARL6 – Σύνδρομο Bardet-Biedl 3 (Bardet-Biedl 3 syndrome )

OMIM 608845