Γονίδιο APTX – Πρώιμη αταξία με οφθαλμοκινητική απραξία και υπολευκωματιναιμία (Ataxia, early-onset, with oculomotor apraxia and hypoalbuminemia)

OMIM 606350