Γονίδιο AKAP9 – Σύνδρομο Long QT-11 (Long QT-11 syndrome)

OMIM 611820