Γονίδιο AD2 – Εκτίμηση κινδύνου νόσου Alzheimer

Η νόσος του Alzheimer είναι γενετικά ετερογενής, πολυπαραγοντική και πολυγονιδιακή, με χαρακτηριστικά συμπτώματα προοδευτικής άνοιας με διάχυτη εγκεφαλική ατροφία. Εκτιμάται ότι περίπου 5% των ατόμων >70 ετών πάσχουν απο τη νόσο. Αν και δεν έχουν ακόμα αναγνωρισθεί γονίδια που είναι άμεσα υπεύθυνα για όλες τις μορφές, είναι όμως σαφές ότι υπάρχει στενός συσχετισμός μεταξύ της νόσου και του γονιδίου της ApoE που φέρει το αλλήλιο e4.

Το εργαστήριο μας προσφέρει την ταυτοποίηση των τριών αλληλίων (e2, e3, e4) του γονιδίου της απολιποπρωτεϊνης Ε (ApoE), για την εκτίμηση του κινδύνου για τη νόσο Alzheimer.