Γονίδιο ACTC1 – Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, 11 (Cardiomyopathy, hypertrophic, 11)

OMIM 102540