Γονίδιο ACTA2 – Οικογενές αορτικό ανεύρυσμα 6 (Aortic aneurysm, familial thoracic 6)

OMIM 102620