Γονίδιο ABCC9 – Διατατική καρδιομυοπάθεια, 1O (Cardiomyopathy, dilated, 1O)

OMIM 601439