Γονίδια GCSH & GLDC – Εγκεφαλοπάθεια γλυκίνης (Glycine encephalopathy)

Γονίδιο GCSH OMIM 238330

Γονίδιο GLDC OMIM 238300