Γονίδια COL5A1 & COL5A2 genes – Σύνδρομο Ehlers-Danlos κλασικού τύπου

COL5A1 gene ΟΜΙΜ 120215

COL5A2 gene OMIM 120190