Γλυκόζη ούρων & Γλυκόζη ούρων 24 ωρών

  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά