Γενωμική ανάλυση όλων των τύπων Charcot-Marie-Tooth – 42 γονίδια NGS panel

Λόγω της σημαντικής γενετικής ετερογένειας της νόσου (>30 γονίδια που την προκαλούν) αλλά και λόγω των πολλών υπο-τύπων της νόσου, που έχουν αρκετά κοινά κλινικά συμπτώματα, ο γενετικός έλεγχος στους ασθενείς είναι συχνά ανέφικτος με τις κλασσικές μεθόδους ανάλυσης ενός-ενός γονιδίου. Ειδικότερα σε πάσχοντες που είναι αρνητικοί για τους σχετικά συχνότερους τύπους CMT1A και CMTX, η παραπέρα συνέχιση του γενετικού ελέγχου αποτελεί διαγνωστική οδύσσεια. Στους ασθενείς αυτούς δεν υπάρχουν ουσιαστικές πληροφορίες και κριτήρια για να καθοδηγήσουν στο συγκεκριμένο γονίδιο που πρέπει να ελεγχθεί. Παρ ‘όλα αυτά, ο οικογενειακός προγραμματισμός αλλά κι η πρόγνωση απαιτούν συχνά μια συγκεκριμένη γενετική διάγνωση του τύπου της νόσου και οι τρέχουσες δυνατότητες πιθανής θεραπείας εξαρτώνται από τη γνώση της γενετικής αιτίας της CMT του ασθενούς.

Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω σημαντικά διαγνωστικά προβλήματα και θέλοντας να συμβάλλει με θετικό τρόπο στην επίλυσή τους, η InterGenetics ανέπτυξε και προσφέρει τον μαζικό γενωμικό έλεγχο 42 γονιδίων, που συνδέονται με όλους τους γνωστούς τύπους Charcot-Marie-Tooth και παραπλήσιων νευροπαθειών, ανεξάρτητα από τον τρόπο κληρονομικότητας.

AARS ARHGEF10 COX6A1 CTDP1 DHTKD1 DNAJB2 DNM2 DYNC1H1 EGR2
FGD4 FIG4 GAN GARS GDAP1 GJB1 HK1 HSPB1 HSPB8
IGHMBP2 KARS KIF1B LITAF LMNA LRSAM1 MARS MED25 MFN2
MPZ MTMR2 NDRG1 NEFL PLEKHG5 PMP22 PRPS1 PRX RAB7A
SBF2 SH3TC2 SLC12A6 TRIM2 TRPV4 YARS

Εκτελούμε ανάλυση της αλληλουχίας του DNA, με τη τεχνική Next Generation Sequencing (NGS) ) σε ειδικό αναλυτή Genome Analyzer – Ion Proton, όλων των εξονίων και των περιοχών συρραφής ιντρονίων-εξονίων (splice sites) των 42 γονιδίων, που μας επιτρέπει με τη βοήθεια σύνθετων και εξειδικευμένων εργαλείων βιοπληροφορικής την ανίχνευση >98% των παθολογικών μεταλλάξεων των γονιδίων.

Όπου αυτό είναι εφικτό ή/και αναγκαίο, εκτελείται και επιπλέον ανάλυση MLPA για την ανίχνευση ελλείψεων/διπλασιασμών του γονιδίου (βλέπε την τελική αντίστοιχη έκθεση αποτελεσμάτων).

Η εξέταση είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και σύνθετη, επομένως είναι απαραίτητο τα αποτελέσματα να εκτιμηθούν από εξειδικευμένη ομάδα κλινικών και μοριακών γενετιστών, που εγγυάται τη μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η σωστή κλινική γενετική εκτίμηση του περιστατικού και η γενετική συμβουλή, τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να καθορισθεί η σωστή στρατηγική του εργαστηριακού ελέγχου και να μπορέσουν να αποδοθούν σωστά οι έννοιες του πάσχοντος και του φυσιολογικού.

Η InterGenetics έχει πιστοποιηθεί ως Ion Torrent™ Certified Service Provider for Ion AmpliSeq sequencing στην πλατφόρμα Ion Proton.