Γενική εξέταση αίματος παιδιού

  • Δείγμα από ολικό αίμα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά