Γενετικός έλεγχος χιμαιρισμού μετά από μεταμόσχευση

Η σύγχρονη χρήση του όρου χιμαιρισμού στη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων αναφέρεται στην ιδέα μιας ‘μεικτής’ οντότητας, δηλαδή σε κάποιο άτομο που έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση με γενετικά διαφορετικούς ιστούς.

Ο γενετικός έλεγχος χιμαιρισμού μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των γενετικών προφίλ του λήπτη και του δότη και στη συνέχεια την αξιολόγηση του βαθμού του μείγματος στο αίμα ή στο μυελό των οστών (η άλλου ιστού) του λήπτη.

Ο έλεγχος αυτός εκτελείται με δείγμα DNA και χρησιμοποιεί την ίδια βασική μεθοδολογία που συνήθως εφαρμόζεται στα τεστ πατρότητας ή άλλων γενετικών ταυτοποιήσεων, με την ανάλυση πολλαπλών πολυμορφικών δεικτών STR’s.

Τα δείγματα που είναι δυνατό να εξετασθούν μπορεί να είναι από οποιοδήποτε υλικό που περιέχει DNA, συμπεριλαμβανομένου του μυελού των οστών, το περιφερικό αίμα, συμπαγείς όγκους, επιδερμικό ιστό και διαχωρισμένα υποσύνολα κυττάρων.

Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία ακόμη και για ασθενείς με αποτυχία μοσχεύματος, σοβαρή λευκοπενία, ή από συγκεκριμένο τύπο απομονωμένων αιμοποιητικών κυττάρων κι έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία για να αξιολογήσει την επιτυχή μεταμόσχευση σε ασθενείς που έχουν λάβει μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών που έχουν λάβει μεταμόσχευση από αίμα ομφάλιου λώρου.

Τυπικά, απαιτείται μια ποσότητα >5.000 κυττάρων για την εξαγωγή ασφαλούς αποτελέσματος και βέβαια είναι αναγκαία η γνώση των πολυμορφισμών του λήπτη πριν τη μεταμόσχευση ή από κάποιο άλλο μη-επηρεαζόμενο ιστό.

Για το τεστ αυτό χρησιμοποιούμε έως 16 διεθνώς αποδεκτούς και πιστοποιημένους πολυμορφικούς δείκτες STR’s, που είναι απόλυτα σε θέση να ταυτοποιήσουν το χιμαιρισμό.

Η εξέταση εκτελείται σε 5 ημέρες