γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση (γ-GT)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά