Ερπητοϊοί (HSV1+2)

Προκαλούν βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος, εγκεφαλίτιδα αλλά και αλλοιώσεις των γεννητικών οργάνων (συνήθως ο HSV 2).

Σήμερα είναι δυνατή η διαφορική ανίχνευση του HSV 1 και HSV 2 με την μοριακή ανίχνευση DNA των ιών.

Στο εργαστήριο μας εφαρμόζουμε την ειδική αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης – PCR, που ανιχνεύει και τους δυο τύπους.

ΛΗΨΗ: Δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγρού, επιχρίσματος ή αμνιακού υγρού.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Το δείγμα διατηρείται στους 4 °C και αποστέλλεται με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο στο εργαστήριο. Θα σας αποσταλεί το υλικό μεταφοράς ενώ δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε στειλεό με ξύλινη λαβή για τη λήψη.

Η εξέταση εκτελείται σε 5 ημέρες