Επίπεδα οξυκαρβαζεπίνης (TRILEPTAL)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή