Επίπεδα εθοσουξιμίδης

Δείγμα από ορό αίματος

Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή