Επίπεδα αμιωδαρόνης

  • Δείγμα από ορό αίματος ή πλάσμα σε φιαλίδιο γενικής αίματος (EDTA)
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή