Έλλειψη 5q31-q35 με την τεχνική ανάλυσης MLPA

Η έλλειψη περιοχών του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος 5 είναι η πιο συχνή γενετική ανωμαλία στο μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS) και στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML). Ανωμαλίες του χρωμοσώματος 5 ανευρίσκονται στο 42% σε υπο θεραπεία ασθενείς με MDS. Οι ελλείψεις είναι συνήθως μεγάλες με σημεία τομής, που παρατηρούνται στα σημεία 5q31- 5q34, που περιλαμβάνουν τα γονίδια EGR1 και CSF1R.

Η μέθοδος ανάλυσης στηρίζεται στη τεχνική MLPA, χρησιμοποιώντας πολλαπλούς ανιχνευτές για την εξεταζόμενη περιοχή.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: