Εξέταση για σπάνια γενετικά νοσήματα

Υπάρχουν γενετικά νοσήματα που λόγω της σπανιότητάς τους αναλύονται παγκόσμια από περιορισμένο αριθμό εργαστηρίων. Έχουμε προσεκτικά επιλέξει και συνεργαζόμαστε με με ένα διεθνές δίκτυο ειδικών κέντρων, με τα οποία έχουμε πολύχρονη συνεργασία.

Σε κάθε περίπτωση προηγείται η κλινική γενετική αξιολόγηση και η λήψη του αναγκαίου δείγματος, που στη συνέχεια ελέγχεται και αποστέλλεται από εμάς στο επιλεγμένο κέντρο του εξωτερικού.

Μετά τη λήψη της απάντησης και τη μετάφραση-επεξήγηση της εξέτασης, ακολουθεί απαραίτητα γενετική συμβουλευτική που συμπεριλαμβάνεται στην εξέταση.

Ο χρόνος εκτέλεσης , εξαρτάται από την εξέταση και από το ειδικό κέντρο, στο οποίο παραπέμπεται.