Εξαγωγή και αποθήκευση DNA για μελλοντική διερεύνηση γενετικού νοσήματος

Η λήψη ιστού και η εξαγωγή DNA, είναι συχνά πολύτιμη για την περαιτέρω διερεύνηση κυρίως γονοδιακών νοσημάτων.

Γίνεται από όλους τους ιστούς, όπως λεμφοκύτταρα περιφερικού αίματος, προϊόντα βιοψίας ιστών, κυττάρων χοριονικών λαχνών ή αμνιακού υγρού, προϊόντων αποβολής κ.α.

Το DNA που εξάγεται μπορεί να κρατηθεί στο εργαστήριο μας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί όταν κριθεί απαραίτητο.