Βανιλλυλαμυγδαλικό οξύ (VMA) 24 ωρών

  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται σε 24 ώρες από την ημέρα λήψης του δείγματος