Αντισώματα τοξοπλάσματος IgA, IgG, IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά