Αντισώματα Rickettsia Mooseri (Typhi) IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 7 ημέρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος