Αντισώματα Influenza A & Β IgG/IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται σε 6 ημέρες απο την ημέρα λήψης του δείγματος