Αντισώματα Helicobacter Pylori IgA, IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά