Αντισώματα Coxsackie τύπου Α & τύπου Β IgG/IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Δευτέρα