Αντισώματα β2 Γλυκοπρωτεϊνης-I IgA, IgG, IgM

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τρίτη & Παρασκευή