Αντισώματα Αντιμιτοχονδριακά (ΑΜΑ)

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά