Αντιπλασμίνη

  • Δείγμα από πλάσμα
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Τετάρτη