Αντιγόνο ιστοσυμβατότητας HLA DR4

  • Δείγμα κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο
  • Η εξέταση εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο