Αντίδραση Wright

Η Βρουκέλλωση (πυρετός της Μάλτας, πυρετός της Μεσογείου, μελιταίος πυρετός) είναι μια συστηματική νόσος που μεταδίδεται από ζώα στον άνθρωπο και διαρκεί μέρες έως χρόνια. Βρίσκεται με μεγαλύτερη συχνότητα στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική, την Ασία, το Μεξικό και τη Νότια Αμερική. Η Brucella είναι ένα μικρόβιο που παρασιτεί υποχρεωτικά σε ζώα. Ο τρόπος μετάδοσης στον άνθρωπο είναι μέσω της άμεσης επαφής των ιστών του σώματος με τα υγρά, το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα των μολυσμένων ζώων ή μέσω του θηλασμού από πάσχουσα μητέρα σε βρέφη. Η έναρξη της νόσου μπορεί να είναι οξεία ή υποξεία και τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν αρθραλγίες, μυαλγίες, ρίγη, εφίδρωση, πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία, πνευμονίτιδα και μηνιγγίτιδα. Στην εξέταση αυτή, αντιγόνα συγκεκριμένου είδους Brucella αναμιγνύονται με τον ορό ασθενούς και αναζητείται μια αντίδραση συγκόλλησης. Μια θετική αντίδραση ακολουθείται από διαδοχικές αραιώσεις του ορού και επανέλεγχο. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ως ο υψηλότερος τίτλος που δείχνει συγκόλληση.

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά