Αντίδραση Widal

Ο τυφοειδής (εντερικός) πυρετός εμφανίζεται όταν παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως η Salmonella typhi, η Salmonella paratyphi A, η Salmonella paratyphi B και η Salmonella paratyphi C μολύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Κατά τη διάρκεια της πορείας της νόσου, το σώμα αντιδρά σε αυτό το αντιγονικό ερέθισμα παράγοντας αντισώματα των οποίων ο τίτλος ανεβαίνει αργά κατά τα πρώιμα στάδια της νόσου προς μια μέγιστη τιμή και στη συνέχεια πέφτει βραδέως μέχρι να είναι μη ανιχνεύσιμα. Τα αντισώματα έναντι της Salmonella μπορεί να ανιχνευθούν στον ορό του ασθενούς από τη δεύτερη εβδομάδα μετά την εκδήλωση της λοίμωξης. Πληροφορίες σχετικά με τους τίτλους των αντισωμάτων και κατά πόσον ή όχι βρίσκονται σε άνοδο ή σε πτώση μπορεί να ληφθούν με την εκτέλεση της ορολογικής δοκιμασίας Widal με τη χρήση διαφόρων αντιγόνων.

  • Δείγμα από ορό αίματος
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά