Αντιβιόγραμμα

  • Λήψη από διάφορα δείγματα
  • Η εξέταση εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο