Αντιβιόγραμμα M.HOMINIS & U.UREALYTICUM

  • Λήψη από διάφορα δείγματα
  • Η εξέταση εκτελείται κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο