Ανοσοκαθήλωση Bence Jones

  • Δείγμα από ούρα
  • Η εξέταση εκτελείται κάθε Παρασκευή