Αναδιάταξη PML/RARa – μοριακή ημι-ποσοτική ανάλυση

Η μετάθεση t(15;17) χαρακτηρίζει ένα υποσύνολο των ασθενών με de novo οξεία μυελοκυτταρική λευχαιμία (AML), κι οδηγεί στην έκφραση υβριδίου RNA PML/RARa.

Εφαρμόζεται η τεχνική του ημι-ποσοτικού RT-PCR σε δείγμα περιφερικού αίματος ή μυελού, που επιτρέπει την ανίχνευση κατ ελάχιστο ~10 αντιγράφων RNA του τύπου PML/RARa.

Η εξέταση μπορεί να συνδυασθεί με: