Αμμωνία

  • Δείγμα από πλάσμα σε φιαλίδιο γενικής αίματος (EDTA)
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά