Άμεσο παρασκεύασμα κατά Gram χρώση

  • Λήψη από διάφορα δείγματα
  • Η εξέταση εκτελείται καθημερινά