Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Τα τελευταία χρόνια η εταιρική υπευθυνότητα έχει ενταχθεί στο στρατηγικό σχεδιασμό της InterGenetics, με δράσεις που αντανακλούν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Εταιρείας, καθώς θέτουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο των ενεργειών της Εταιρείας, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη στήριξη απόρων οικογενειών με γενετικά προβλήματα ή παιδιών με σοβαρές παθήσεις, που τα ιδρύματα, οι κοινωνικοί φορείς αλλά και οι ίδιες οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα κόστη δαπανηρών και εξειδικευμένων εξετάσεων, που δυστυχώς δεν προσφέρονται δωρεάν από την ιατρική μέριμνα του κράτους.

Για την InterGenetics αποτελεί προτεραιότητα η στήριξη της κοινωνίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και ανταποκρίνεται θετικά σε όποια πρωτοβουλία της ζητηθεί να αναπτύξει σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, ιδρύματα, πολύπαθες κοινωνικές ομάδες, ομάδες παιδιών με νοητική υστέρηση, κ.α.

  • Ευχαριστήρια επιστολή για την αρωγή της InterGenetics στα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα για τη διάγνωση της νόσου Wilson σε παιδί που διαμένει σε Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της PRAKSIS στην Αθήνα

praksis 2017.jpg

  • Ευχαριστήρια επιστολή για την αρωγή της InterGenetics στον Οργανισμό ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ για τη χορηγία εξέτασης μοριακού καρυοτύπου σε παιδί με σπαστική ημιπληγία και εγκεφαλική παράλυση

hamogelo tou paidiou.jpg

  • Ευχαριστήρια επιστολή για την αρωγή της InterGenetics στα προγράμματα της PRAKSIS και συγκεκριμένα για τη δωρεά ύψους € 3.000 για να καλυφθούν οι γενετικές εξετάσεις νεογνού που εγκαταλείφθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο.

Molecular karyotype_PRAKSIS.jpg

  • Ευχαριστήρια επιστολή για την αρωγή της InterGenetics στην υλοποίηση του 2ου Εορταστικού Φεστιβάλ ‘The Yogis & Friends Project – Athens Edition’ . Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν απο την ελεύθερη χρηματική συνεισφορά των συμμετεχόντων διατέθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS.

yogis and friends.jpg

  • Ευχαριστήρια επιστολή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειεας ΑΜΘ, Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας για τη δωρεάν πραγματοποίηση μοριακού γενετικού ελέγχου για οικογενή αδενωματώδη πολυποδίαση σε 14χρονο παιδί.

drima.jpg