Ενημέρωση του κοινού και των ιατρών

Αναγνωρίζοντας την ολοένα αυξανόμενη ανάγκη ενημέρωσης των ιατρών, των εξεταζόμενων και του κοινού αναπτύξαμε, με συστηματικό τρόπο κι ιδιαίτερη φροντίδα, προτυποποιημένα έντυπα και πληροφοριακό υλικό που προσφέρονται στους ενδιαφερόμενους πριν και μετά την εξέτασή τους.